logo Global Business Card VIP

Thủ tục giao dịch tiền gửi tiết kiệm - Ngân hàng Vietcombank

Viết đánh giá
Tình trạng: Sẵn sàng tư vấn
Sản phẩm uy tín
THỦ TỤC GIAO DỊCH TIỀN GỬI TIẾT KIỆM I.Giao dịch nhận, gửi tiền gửi tiết kiệm 1.Người gửi tiền: a.Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. b.Công...

THỦ TỤC GIAO DỊCH TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

I.Giao dịch nhận, gửi tiền gửi tiết kiệm

1.Người gửi tiền:

a.Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b.Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

c.Công dân Việt Nam bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hoặc chưa đủ 15 tuổi thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật; Công dân Việt Nam có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm thông qua người giám hộ.

2. Đối tượng và loại tiền nhận gửi tiết kiệm:

a.Công dân Việt Nam là người cư trú và người không cư trú được gửi tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam.

b.Công dân Việt Nam là người cư trú được gửi tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ. Loại ngoại tệ nhận gửi theo quy định tại từng sản phẩm và thông báo của VCB từng thời kỳ.

3.Thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịch:

a.Người gửi tiền thực hiện:

Trực tiếp đến các Địa điểm giao dịch của Vietcombank, xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của khách hàng (giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh của cá nhân chưa đủ 14 tuổi) để mở Thẻ tiết kiệm (TTK). Trường hợp gửi thêm tiền vào TTK, người gửi tiền xuất trình thêm TTK khi gửi tiền.

Người gửi tiền cung cấp thông tin gửi tiền tiết kiệm, ghi bảng kê nộp tiền và thực hiện nộp tiền đối với trường hợp gửi bằng tiền mặt. Lập, ký xác nhận các yêu cầu trên Giấy yêu cầu gửi tiền là đầy đủ, chính xác. 

Nhận và kiểm tra các yếu tố ghi trên TTK, đảm bảo đầy đủ, chính xác trước khi rời khỏi địa điểm giao dịch của Vietcombank.

b.Cán bộ Vietcombank thực hiện:

Tiếp nhận các thông tin, yêu cầu gửi tiền của khách hàng. Căn cứ vào số tiền nộp của khách hàng, thực hiện thu tiền.

Thực hiện mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm, hạch toán tiền gửi tiết kiệm, in, ký, đóng dấu xác nhận trên TTK (đối với giao dịch mở TTK) và trả TTK cho khách hàng.

4.Thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm qua phương tiện điện tử: thực hiện theo quy định tại  sản phẩm Tiền gửi trực tuyến.

II.Giao dịch chi trả, rút tiền gửi tiết kiệm

1.Đồng tiền nhận chi trả: Khách hàng gửi tiết kiệm bằng loại tiền nào thì được chi trả gốc và lãi bằng loại tiền đó.

2.Kéo dài kỳ hạn gửi tiền: theo quy định tại từng sản phẩm tiết kiệm.

3.Chi trả tiền gửi tiết kiệm trước hạn:

a.Khách hàng rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn phải thực hiện giao dịch tất toán tài khoản tiết kiệm.

b.Tài khoản tiết kiệm tất toán trước hạn được xử lý như sau:

Tiền lãi được tính trên cơ sở số tiền gửi, số ngày gửi thực tế, hình thức trả lãi và mức lãi suất rút trước hạn tiền gửi tiết kiệm.
Đối với loại tiền gửi trả lãi trước hoặc trả lãi định kỳ, Vietcombank sẽ thu lại phần chênh lệch giữa số lãi đã lĩnh và số lãi khách hàng được hưởng (nếu có) khi trả gốc cho khách hàng.
4. Thủ tục chi trả tiền gửi tiết kiệm

a.Người gửi tiền thực hiện:

Khách hàng xuất trình TTK và giấy tờ xác minh thông tin của (các) chủ sở hữu TTK;
Cung cấp thông tin yêu cầu rút tiền. Lập Giấy yêu cầu rút tiền và ký xác nhận, ghi rõ họ, tên;
Trường hợp khách hàng nhận tiền mặt: kiểm tra toàn bộ số tiền được chi trả trước khi rời khỏi địa điểm giao dịch của Vietcombank.
b.Cán bộ Vietcombank thực hiện:

Tiếp nhận hồ sơ rút tiền của khách hàng.
Kiểm tra khớp đúng các thông tin, nếu hợp lệ thực hiện hạch toán giao dịch rút tiền.
Trường hợp khách hàng nhận tiền mặt: thực hiện chi tiền và yêu cầu khách hàng kiểm tra toàn bộ số tiền lĩnh trước khi rời khỏi quầy giao dịch của Vietcombank.
III.Sử dụng tiền gửi tiết kiệm làm tài sản bảo đảm

1.Tiền gửi tiết kiệm  được sử dụng để làm tài sản bảo đảm theo quy định của Vietcombank và phù hợp với quy định của pháp luật về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

2.Việc cầm cố TTK được thực hiện theo quy định hiện hành về bảo đảm tiền vay của Vietcombank và theo quy định tại từng sản phẩm.

IV.Giao dịch chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm

1.Nguyên tắc thực hiện chuyển quyền sở hữu

Chủ sở hữu TTK được chuyển quyền sở hữu cho người khác. Bên nhận chuyển quyền thuộc đối tượng được gửi tiền gửi tiết kiệm.
Tài khoản tiền gửi tiết kiệm được chuyển quyền có trạng thái hoạt động bình thường.

2.Thủ tục chuyển quyền sở hữu

Người gửi tiền và người nhận chuyển quyền phải đến Địa điểm giao dịch của Vietcombank để thực hiện giao dịch chuyển giao quyền sở hữu.
Cán bộ Vietcombank thực hiện:
Căn cứ vào thông tin khách hàng cung cấp, kiểm tra hồ sơ chuyển quyền.
Thực hiện chuyển quyền sở hữu, cấp TTK mới với thông tin của người được chuyển quyền, trả TTK mới cho khách hàng.

Lãi suất và phương thức tính lãi:

Được quy định theo từng sản phẩm tiết kiệm, do Vietcombank công bố trong từng thời kỳ tại các Địa điểm giao dịch và trang thông tin điện tử  www.vietcombank.com.vn.

VII.Biện pháp tra cứu khoản tiền gửi tiết kiệm

Khách hàng có thể tra cứu số dư, giao dịch nộp, rút tiền gửi tiết kiệm hoặc các thông tin khác liên quan đến tiền gửi tiết kiệm của chính khách hàng qua:

Địa điểm giao dịch của Vietcombank;

Trung tâm hỗ trợ khách hàng của Vietcombank: hotline (+84) 024.38243524 hoặc 1900 545413.
Trên kênh dịch vụ ngân hàng điện tử của Vietcombank: VCB-iB@nking, VCB-SMS B@nking, VCB-Mobile B@nking và các kênh dịch vụ khác được Vietcombank thông báo từng thời kỳ.

 

 

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục