Dự án phát triển Năng lượng tái tạo do WB tài trợ

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 26/09/2020

Chương trình Hỗ trợ cho vay lại cho các dự án năng lượng tái tạo là một phần của Dự án Phát triển Năng lượng tái tạo (REDP) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ và SHB là một trong 07 Ngân hàng được lựa chọn tham gia triển khai dự án.

Lợi Ích

 • Lãi suất ưu đãi: WB hỗ trợ giảm trừ trực tiếp vào lãi suất chủ đầu tư vay của SHB là 1,5%/năm.
 • Chủ đầu tư được hỗ trợ chi phí tư vấn về các vấn đề kỹ thuật, an toàn đập, môi trường xã hội.
 • Được tham gia vào Chương trình tài chính các bon (mua bán khí phát thải CO2) trên cơ sở thoả thuận tự nguyện với giá bán cạnh tranh và có thể ủy quyền cho Ban QLDA thực hiện các hoạt động giao dịch với Đơn vị tài chính carbon của WB.
 • Kỳ hạn trả gốc, lãi linh hoạt tùy theo khả trả nợ của chủ đầu tư.
 • Thời hạn cho vay: trung và dài hạn tối đa lên tới 15 năm.
 • Thời gian ân hạn gốc tối đa bằng thời gian xây dựng.
 • Số tiền cho vay tối đa đến 80% tổng giá trị đầu tư của Dự án.

Đối Tượng Và Điều Kiện

 • Các chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo có công suất lắp đặt nhỏ hơn hoặc bằng 30 MW sử dụng công nghệ: gió, mặt trời, thủy điện, sinh khối và khí sinh học.

Hồ Sơ Và Thủ Tục

 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của SHB)
 • Báo cáo đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, giấy phép giải phóng mặt bằng, giấy phép xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường/ cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch tái định cư,… do các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Các giấy tờ khác có liên quan đến dự án đầu tư,
 • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp: Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký kinh doanh, Điều lệ doanh nghiệp

Nguồn: https://www.shb.com.vn/du-an-phat-trien-nang-luong-tai-tao-do-wb-tai-tro-2/

 

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục