Cam kết cấp tín dụng - ABBank

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 11/08/2020

Cam kết cấp tín dụng (thư hứa) là văn bản cam kết của ABBANK về việc sẽ cấp tín dụng cho Khách hàng (cho vay, phát hành bảo lãnh) khi Khách hàng tham gia thực hiện Gói thầu/Dự án.

Thông tin sản phẩm

Tiện ích

 • Tăng uy tín của Khách hàng trong giao dịch với đối tác. 

Đặc điểm

 • Mục đích phát hành CKCTD
  1. Bổ túc hồ sơ xin cấp phép đầu tư Dự án trong trường hợp Khách hàng làm thủ tục xin cấp giấy phép để đầu tư dự án, hoặc
  2. Bổ túc Hồ sơ dự thầu trong trường hợp Khách hàng tham gia đấu thầu
 • Đồng tiền Cam kết cấp tín dụng
  1. VND; hoặc
  2. Ngoại tệ khác (tuân thủ pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối).
 • Phí phát hành CKCTD: theo biểu phí hiện hành của ABBANK
 • Thẩm quyền phê duyệt: CKTD có điều kiện:
  1. Trường hợp phát hành CKCTD kèm theo phát hành Thư bảo lãnh dự thầu: Cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ phát hành bảo lãnh dự thầu.
  2. Trường hợp phát hành Cam kết cấp tín dụng, thẩm quyền phê duyệt hồ sơ được xác định như sau:Giám đốc Chi nhánh phê duyệt Hồ sơ đề nghị phát hành CKCTD có giá trị đến 2 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương;Ban tín dụng Chi nhánh phê duyệt Hồ sơ đề nghị phát hành CKCTD có giá trị vượt thẩm quyền phán quyết của Giám đốc Chi nhánh.
  3. CKCTD vô điều kiện: Khối QLTD/Tổng Giám đốc/Hội đồng tín dụng

Đối tượng

 • Doanh nghiệp là Khách hàng hiện hữu hoặc Khách hàng mới có nhu cầu được ABBANK phát hành Cam kết cấp tín dụng.
 • *Lưu ý: không áp dụng đối với Khách hàng là TCTD hoặc tổ chức khác hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.

Hồ sơ ủy thác cho vay

 • Đề nghị phát hành CKCTD.
 • Hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài chính.
 • Hồ sơ năng lực: Hợp đồng thi công Gói thầu/Công trình/Dự án đã thực hiện trước đó.
 • Hồ sơ chứng minh mục đích đề nghị phát hành cam kết: hồ sơ xin cấp phép đầu tư dự án/Hồ sơ mời thầu tùy theo mục đích đề nghị cấp cam kết cấp tín dụng.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm dự kiến (chỉ yêu cầu đối với trường hợp Khách hàng đề nghị phát hành cam kết cấp tín dụng vô điều kiện)
 • Đề nghị chấm dứt hiệu lực cam kết cấp tín dụng

Nguồn: https://abbank.vn/cam-ket-cap-tin-dung

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục