Bảo lãnh trong nước - ABBank

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 11/08/2020

Là hình thức cấp tín dụng mà ABBANK cam kết sẽ thực hiện các nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng trong trường hợp KH không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh.

Thông tin sản phẩm

Tiện ích

 • Tăng uy tín của KH trong giao dịch/quan hệ với đối tác. 

Đối tượng

 • Tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
 • TCTD được thành lập và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
 • Tổ chức là người không cư trú.

Hồ sơ bảo lãnh

Đặc điểm

 • Loại tiền: VND, Ngoại tệ theo nhu cầu KH (tuân theo quy định quản lý ngoại hối)
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, hoặc song ngữ Tiếng Việt + Tiếng Anh.
 • Tỷ lệ ký quỹ và Tài sản bảo đảm: theo quy định của ABBANK được ban hành trong từng thời kỳ
 • Phí bảo lãnh: tùy thuộc vào loại bảo lãnh, hình thức bảo đảm và được thu 01 lần ngay lúc phát hành bảo lãnh. Mức phí theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.
 • Các loại Bảo lãnh:
  1. Bảo lãnh vay vốn: là cam kết của ABBANK với bên nhận bảo lãnh về việc ABBANK sẽ trả nợ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ trả nợ vay.
  2. Bảo lãnh dự thầu: là cam kết của ABBANK với bên nhận bảo lãnh – bên mời thầu để bảo đảm nghĩa vụ tham gia dự thầu của khách hàng – bên được bảo lãnh. Trong trường hợp khách hàng vi phạm quy định dự thầu mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính tham gia dự thầu thì ABBANK sẽ thực hiện thay.
  3. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: là cam kết của ABBANK với bên nhận bảo lãnh để bảo đảm việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của khách hàng – bên được bảo lãnh theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp khách hàng vi phạm hợp đồng bị phạt hoặc phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì ABBANK sẽ thực hiện thay.
  4. Bảo lãnh thanh toán: là cam kết của ABBANK với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho khách hàng – bên được bảo lãnh trong trường hợp khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán của mình khi đến hạn.
  5. Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước (hay bảo lãnh thanh toán tiền ứng trước, bảo lãnh hoàn thanh toán): là cam kết của ABBANK với bên nhận bảo lãnh về việc bảo đảm hoàn trả tiền ứng trước của Khách hàng theo Hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp khách hàng phải hoàn trả tiền ứng trước mà không hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ thì ABBANK sẽ thực hiện thay.
  6. Bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm (hay bảo lãnh bảo hành, bảo trì): là cam kết của ABBANK với bên nhận bảo lãnh, bảo đảm việc khách hàng thực hiện đúng các thỏa thuận về chất lượng của sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp khách hàng vi phạm chất lượng sản phẩm và phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì ABBANK sẽ thực hiện thay
  7. Bảo lãnh nộp thuế : là cam kết của ABBANK với bên nhận bảo lãnh, bảo đảm việc khách hàng thực hiện đúng hạn về việc nộp thuế xuất nhập khẩu/thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp khách
  8. hàng không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho bên nhận bảo lãnh theo đúng quy định, ABBANK sẽ thực hiện thay.
  9. Và các loại bảo lãnh khác mà Pháp luật không cấm.
  10. Các hình thức phát hành bảo lãnh: Phát hành thư bảo lãnh; Hợp đồng bảo lãnh.

Nguồn: https://abbank.vn/bao-lanh-trong-nuoc

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục