Bảo lãnh dịch vụ bất động sản - ABBank

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 11/08/2020

Bảo lãnh dự án bất động sản (hay bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai) là cam kết của ABBANK với bên mua, bên thuê mua nhà ở (Bên nhận bảo lãnh) về việc Chủ đầu tư (Bên được bảo lãnh) sẽ bàn giao nhà ở đúng tiến độ cam kết. Trường hợp Chủ đầu tư vi phạm tiến độ giao nhà và bên mua, bên thuê mua nhà ở có yêu cầu thì ABBANK có trách nhiệm hoàn lại tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho bên mua/bên thuê mua theo Hợp đồng mua bán, Hợp đồng thuê mua nhà ở đã ký với Chủ đầu tư.

Thông tin sản phẩm

Tiện ích

 • Tăng uy tín của Chủ đầu tư trong giao dịch với bên mua, bên thuê mua nhà ở.
 • Giúp Chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục xin cấp phép bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Nhà nước.

Đặc điểm

 • Phương thức bảo lãnh: phát hành bảo lãnh trong hạn mức được cấp.
 • Loại tiền bảo lãnh: VND
 • Trị giá bảo lãnh: tối đa không vượt quá 70% giá trị hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở (trường hợp Chủ đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì trị giá bảo lãnh không quá 50% giá trị hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở).
 • Tỷ lệ ký quỹ và Tài sản bảo đảm: theo quy định của ABBANK được ban hành trong từng thời kỳ
 • Phí bảo lãnh: Theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.
 • Hình thức phát hành bảo lãnh: Thư bảo lãnh.
 • Thẩm quyền phê duyệt: Tổng Giám đốc/Hội đồng tín dụng/Hội đồng Quản trị.

Đối tượng

 • Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (sau đây gọi là Chủ đầu tư) có nhu cầu được ABBANK phát hành bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của mình với Bên nhận bảo lãnh.

Hồ sơ đăng ký

 • Các hồ sơ cấp tín dụng theo quy định của ABBANK (theo quy định);
 • Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh theo mẫu ABBANK;
 • Hồ sơ pháp lý dự án bất động sản;
 • Văn bản của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua (bản chính/bản sao);
 • Dự thảo Hợp đồng mua bán/cho thuê mua nhà ở HT TTL/hoặc bản sao Hợp đồng mua bán/cho thuê mua nhà ở HT TTL;
 • Các hồ sơ liên quan khác (nếu có).

nguồn: https://abbank.vn/bao-lanh-dich-vu-bat-dong-san


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục