logo Global Business Card VIP

Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp - Bảo hiểm PTI

Viết đánh giá
Tình trạng: Sẵn sàng tư vấn
Sản phẩm uy tín
Đối tượng bảo hiểm Trách nhiệm dân sự của người vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển và trách nhiệm đối với bên thứ ba ngoài hợp đồng Phạm vi bảo hiểm Trách nhiệm của người vận...

Đối tượng bảo hiểm
 • Trách nhiệm dân sự của người vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển và trách nhiệm đối với bên thứ ba ngoài hợp đồng
Phạm vi bảo hiểm
 • Trách nhiệm của người vận chuyển với hàng hóa
 • Trách nhiệm của người vận chuyển với bên thứ ba.
 • Trách nhiệm của người vận chuyển với xe container, rơ mooc, thiết bị làm hàng
 • Trách nhiệm đối với cơ quan chức năng
 • Các phí tổn và hao phí
Loại trừ
 • Vũ khí chiến tranh, chất phóng xạ, bức xạ ion
 • Trách nhiệm phát sinh từ hoạt động thuê tàu hoặc máy bay
 • Thiệt hại với hàng hóa cấm mua bán, vận chuyển
 • Thiệt hại liên quan đến phần mềm máy tính
 • Các loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục