logo Global Business Card VIP

Bảo hiểm thân tàu - Bảo hiểm BIC

Viết đánh giá
Tình trạng: Sẵn sàng tư vấn
Sản phẩm uy tín
Bảo hiểm thân tàu Bảo hiểm thân tàu thuỷ là bảo hiểm cho những rủi ro liên quan tới việc hành thuỷ mà theo đó một con tàu có thể được bảo hiểm trong tài sản di động có khả năng gặp phải trong một chuyến hành trình hay...

Bảo hiểm thân tàu
 • Bảo hiểm thân tàu thuỷ là bảo hiểm cho những rủi ro liên quan tới việc hành thuỷ mà theo đó một con tàu có thể được bảo hiểm trong tài sản di động có khả năng gặp phải trong một chuyến hành trình hay một khoảng thời gian nhất định.
Bảo hiểm thân tàu biển
Đối tượng bảo hiểm
 • Những tàu biển thuộc Đăng kiểm Việt Nam hay các cấp tương đương của cơ quan đăng kiểm nước ngoài tham gia hoạt động tuyến hàng hải quốc tế.
Phạm vi bảo hiểm
 • BIC sẽ có trách nhiệm bồi thường cho tàu khi tà bị tổn thất hay thiệt hại gây ra bởi:
 • Hiểm họa của biển, sông hồ hoặc các vùng nước có thể hành thủy,
 • Cháy, nổ,
 • Trộm cướp có bạo lực bởi những người ngoài tàu,
 • Vứt hàng xuống biển,
 • Cướp biển,
 • Va chạm với phương tiện chuyên chở trên bộ, trang thiết bị của cảng,
 • Động đất, núi lửa phun hay sét đánh,
 • Tai nạn trong khi bốc dỡ hoặc chuyển dịch hàng hoá hay nhiên liệu.
 • Nổ nồi hơi, gãy trục cơ hoặc ẩn tỳ trong máy móc hoặc thân tàu,
 • Bất cẩn của Thuyền trưởng, Sĩ quan, Thủy thủ hay Hoa tiêu,
 • Bất cẩn của người sửa chữa hay người thuê tàu với điều kiện họ không phải là Người được bảo hiểm theo bảo hiểm này,
 • Manh động của Thuyền trưởng, Sĩ quan hay Thủy thủ,
 • Va đụng với máy bay, máy bay trực thăng hay các vật tương tự, hoặc các vật rơi từ đó.
Số tiền bảo hiểm
 • Số tiền bảo hiểm/STBH là số tiền mà bên mua bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm cho tài sản đó. Thông thường STBH thân tàu chính là giá trị thực tế của con tàu (bao gồm giá trị của phần thân vỏ, máy móc, trang thiết bị hàng hải) tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
Bảo hiểm thân tàu thủy nội địa
Đối tượng bảo hiểm
 • Những tàu thủy của Đăng kiểm Việt Nam hay các cấp tàu thủy tương đương của cơ quan đăng kiểm nước ngoài tham gia hoạt động tuyến thủy nội địa.
Phạm vi bảo hiểm

BIC sẽ bồi thường tổn thất, thiệt hại của tàu khi tàu tham gia một trong 2 điều kiện bảo hiểm dưới đây:

Điều kiện A - Mọi rủi ro thân tàu

Điều kiện B - Tổn thất toàn bộ thân tàu

 • Đâm va với tàu, thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước;
 • Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định, cầu, phà, đá, công trình đê, đập, kè, cầu cảng;
 • Cháy nổ ngay trên tàu, thuyền hoặc nơi cháy nổ ở nơi khác gây tổn thất cho tàu, thuyền;
 • Vứt bỏ tài sản khỏi tàu, thuyền trong trường hợp cần thiết và hợp lý;
 • Mất tích;
 • Động đất, sụt lở, núi lửa phun;
 • Bão tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá hay sét đánh;
 • Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ di chuyển hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu hoặc khi tàu thuyền đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng;
 • Nổ nồi hơi, gẫy trục cơ hoặc hư hỏng do khuyết tật ngầm gây ra với điều kiện kiểm tra giám định bình thường không thể phát hiện được;
 • Sơ suất của thuyền bộ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa.
 • Chi phí hạn chế tổn thất, trợ giúp hay cứu hộ hoặc chi phí tố tụng đã được BIC đồng ý trước;
 • Chi phí kiểm tra, giám định hư hại, tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm;
 • Chi phí đóng góp tổn thất chung;
 • Chi phí kiểm tra đáy tàu thuyền sau khi mắc cạn kể cả trong trường hợp không phát hiện được tổn thất.
 • Đâm va với tàu, thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước;
 • Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định, cầu, phà, đá, công trình đê đập, kè, cầu cảng;
 • Cháy nổ ngay trên tàu, thuyền hoặc cháy nổ ở nơi khác gây tổn thất cho tàu, thuyền;
 • Mất tích;
 • Động đất, sụt lở, núi lửa phun, mưa đá hay sét đánh;
 • Bão tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá hay sét đánh;
 • Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ, di chuyển hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu hoặc khi tàu, thuyền đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng;
 • Sơ suất của thuyền bộ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa.
 • Chi phí hạn chế tổn thất, trợ giúp hay cứu hộ hoặc chi phí tố tụng đã được BIC đồng ý trước;
 • Chi phí kiểm tra, giám định hư hại, tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm;
Số tiền bảo hiểm
 • Số tiền bảo hiểm/STBH là số tiền mà bên mua bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm cho tài sản đó. Thông thường STBH thân tàu chính là giá trị thực tế của con tàu (bao gồm giá trị của phần thân vỏ, máy móc, trang thiết bị hàng hải) tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục