logo Global Business Card VIP

Bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên xe ô tô - Bảo Việt

Viết đánh giá
Tình trạng: Chỉ còn 100 sản phẩm
Sản phẩm uy tín

Khi không may xảy ra sự cố bảo hiểm, thiệt hại không chỉ xảy ra đối với các phương tiện liên quan mà cả người điều khiển phương tiện và những người khác ngồi trên xe cũng có thể phải chịu những thiệt hại. Để hạ giảm một phần thiệt hại về mặt tài chính cho rủi ro này , Bảo Việt triển khai nghiệp vụ bảo hiểm Tai nạn đối với lái xe và người ngồi trên xe.


Đối tượng bảo hiểm

Thiệt hại về thân thể đối với lái xe và những người được chở trên xe.

Phạm vi bảo hiểm: Những người này bị tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.

Hạn mức trách nhiệm

Hạn mức trách nhiệm là số tiền bồi thường bảo hiểm tối đa mà Doanh Nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được hưởng quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra sự cố bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm mà người tham gia bảo hiểm có thể tùy ý lựa chọn

  • Số tiền BH tính bằng Đồng Việt Nam : Từ 5.000.000 đ đến 50.000.000 đ
  • Số tiền BH tính bằng Đôla Mỹ : Từ 5,000 $ đến 50,000 $
  • Số tiền BH tính bằng Đôla Mỹ lớn hơn 50,000 $ sẽ được thỏa thuận riêng sau khi Bảo Việt thu xếp Tái bảo hiểm

Biểu phí Bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên xe:

STT Số tiền bảo hiểm/người/vụ Phí bảo hiểm (1 năm)
1 Số tiền bảo hiểm tính bằng Đồng Việt Nam
Từ 5,000.000 đ đến 50,000,000 đ 0,1% x Số tiền bảo hiểm
2 Số tiền bảo hiểm tính bằng Đô la Mỹ ($)
Từ 5,000 $ đến 10,000 $ 0,1% x Số tiền bảo hiểm
Trên 10,000 $ đến 30,000 $ 0,1% x Số tiền bảo hiểm
Trên 30,000 $ đến 50,000 $ 0,1% x Số tiền bảo hiểm

Ghi chú: Cách tính phí cho mỗi loại xe = Số chỗ ngồi * phí/1 người

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục