logo Global Business Card VIP

Bảo hiểm P&I - Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)

Viết đánh giá
Tình trạng: Sẵn sàng tư vấn
Sản phẩm uy tín
Đối tượng bảo hiểm Chủ tàu/quản lý tàu (gọi chung là người được bảo hiểm) Phạm vi bảo hiểm Bảo hiểm Bảo vệ và Bồi thường (P & I) cung cấp đầy đủ...

Đối tượng bảo hiểm
 • Chủ tàu/quản lý tàu (gọi chung là người được bảo hiểm)
Phạm vi bảo hiểm
 • Bảo hiểm Bảo vệ và Bồi thường (P & I) cung cấp đầy đủ đa dạng bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn các rủi ro được nêu dưới đây phù hợp với các trách nhiệm pháp lý của chủ tàu:
 • Rủi ro về con người, cho dù là thuyền viên, hành khách hay bên thứ ba khác
 • Trách nhiệm đâm va
 • Trách nhiệm đối với thiệt hại và mất mát tài sản
 • Trách nhiệm lai dắt
 • Trách nhiệm di dời xác tàu
 • Trách nhiệm đối với hàng hóa
 • Trách nhiệm đối với ô nhiễm,…
Mức trách nhiệm bảo hiểm
 • Khách hàng có thể tham gia 100% giá trị thân tàu hoặc dưới giá trị
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
 • Giấy yêu cầu bồi thường
 • Hồ sơ tàu, các giấy tờ đăng kiểm
 • Kháng nghị hàng hải
 • Bằng cấp của thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên
 • Biên bản giám định tổn thất của Bên bảo hiểm hoặc của Cơ quan giám định do Bên bảo hiểm chỉ định;
 • Hóa đơn chứng từ liên quan đến chi phí đòi bồi thường;
 • Biên bản tai nạn, Báo cáo điều tra do cơ quan chức năng lập
 • Các tài liệu, chứng từ liên quan đến trách nhiệm của Bên thứ ba (trường hợp tổn thất có liên quan đến Bên thứ ba);
 • Các văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan khác theo yêu cầu của Người bảo hiểm hoặc Giám định viên được chỉ định

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục