logo Global Business Card VIP

Bảo hiểm Nhà cửa Liberty HomeCare

Viết đánh giá
Tình trạng: Chỉ còn 99 sản phẩm
Sản phẩm uy tín

Bảo hiểm Nhà cửa Liberty HomeCare bảo vệ toàn diện đối với rủi ro nhà cửa và tài sản bị mất mát hoặc hư hại do hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt, đồng thời bảo hiểm trách nhiệm công cộng và tai nạn cá nhân cho thành viên trong gia đình.


Bảo hiểm Nhà cửa Liberty HomeCare bảo vệ toàn diện đối với rủi ro nhà cửa và tài sản bị mất mát hoặc hư hại do hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt, đồng thời bảo hiểm trách nhiệm công cộng và tai nạn cá nhân cho thành viên trong gia đình.

1. BẢO HIỂM THIỆT HẠI VẬT CHẤT

Bảo hiểm trường hợp tài sản bị mất mát hay hư hỏng do hỏa hoạn hoặc các rủi ro liệt kê dưới đây gây ra:

 • Cháy, hỏa hoạn
 • Sấm chớp hoặc sét
 • Nổ
 • Gây rối, đình công, công nhân bế xưởng, hành động ác ý
 • Động đất, núi lửa phun, gió xoáy, gi​ông, bão lụt
 • Nước thoát ra từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước, hoặc đường ống dẫn nước
 • Rò rỉ nước từ hệ thống chữa cháy tự động
 • Thiệt hại do đâm va bởi máy bay và các phương tiện hàng không khác và/hoặc các vật thể rơi ra từ các phương tiện trên
 • Trộm cắp hoặc thiệt hại từ hành vi cố ý trộm cắp

Ghi chú: Bảo hiểm nhà ở Liberty đã bao gồm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với các đối tượng nhà ở phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo Nghị định số 130/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Tài sản được bảo hiểm và Tỷ lệ phí bảo hiểm

 • Nhà/Căn hộ (bắt buộc trong hợp đồng bảo hiểm): 0,1% Số tiền bảo hiểm Nhà/Căn hộ
 • Chi phí tân trang: 0,1% Số tiền bảo hiểm Chi phí tân trang
 • Tài sản bên trong nhà: 0,2% Số tiền bảo hiểm Tài sản bên trong nhà.
 • Tài sản quý: 1,5% Số tiền bảo hiểm Tài sản quý.
 • Tài sản xách tay: 2% trong Việt Nam và 3% Toàn cầu.

Mức miễn thường

 • 8.000.000 VNĐ cho mỗi vụ tổn thất liên quan đến các Rủi ro thiên nhiên.
 • 3.200.000 VNĐ cho mỗi vụ tổn thất liên quan đến Tài sản quý.
 • 1.600.000 VNĐ cho mỗi vụ tổn thất liên quan đến các Rủi ro khác.

Điều kiện bảo hiểm: Vị trí của địa điểm bảo hiểm

 • Không ở khu vực xa xôi hẻo lánh.
 • Không ở khu vực mà Đội chữa cháy công cộng không thể tiếp cận.
 • Chiều rộng lòng đường trước nhà: từ 4m trở lên
 • Tuổi ngôi nhà: từ 15 năm trở xuống.
  • Chỉ áp dụng cho những căn nhà/căn hộ được xây bằng bê tông, gạch hoặc đá và lợp mái bằng bê tông, gạch, đá, tấm kim loại hoặc được cấu tạo hoàn toàn từ các thành phần khoáng chất không cháy.
  • Không áp dụng cho Nhà/Căn hộ là một phần trong khu công nghiệp, nhà máy, khu chợ buôn bán sỉ và lẻ.
  • Nếu Bạn chỉ chọn mua bảo hiểm cho 2 rủi ro là Cháy và Nổ thì tỷ lệ phí là 0,065% Số tiền bảo hiểm Nhà/Căn hộ.
  • Thuế VAT: 10% trên tổng phí bảo hiểm.
  • Nếu giá trị tài sản bên trong nhà lớn hơn 1 tỷ VNĐ, Bạn vui lòng cung cấp danh sách chi tiết các tài sản này.
  • Nếu Bạn yêu cầu bảo hiểm cho Tài sản quý và Tài sản xách tay, xin vui lòng cung cấp danh sách chi tiết các tài sản này.
  • Trường hợp Bạn là người thuê nhà/căn hộ và không muốn tham gia bảo hiểm cho phần Nhà/Căn hộ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn bảo hiểm phù hợp.

Cách định giá tài sản: Số tiền bảo hiểm Bạn yêu cầu phải thể hiện Giá trị thay thế mới hoặc Giá trị phục hồi của tài sản, nếu không thể hiện đúng, số tiền bồi thường khi xảy ra sự cố sẽ được tính theo tỷ lệ. Điều này có nghĩa là Tài sản yêu cầu được bảo hiểm phải được định giá đúng tại thời điểm bảo hiểm, hay còn gọi là “Giá thị trường”. Số tiền yêu cầu bảo hiểm cho Tài sản phải tương đồng với Giá thị trường của nó, không được yêu cầu cao hơn (trên giá trị) hoặc thấp hơn (dưới giá trị).

Ví dụ tính phí bảo hiểm: Bạn cần mua bảo hiểm cho Nhà/Căn hộ với yêu cầu bảo hiểm:

 • Tất cả các rủi ro đã nêu trên.
 • Số tiền bảo hiểm nhà/căn hộ: 2 tỷ
 • Số tiền bảo hiểm tài sản bên trong nhà: 500 triệu
 • Số tiền bảo hiểm Tài sản quý: 200 triệu
 • Số tiền bảo hiểm Tài sản xách tay (bảo hiểm ở Việt Nam và Toàn cầu): 50 triệu

Phí bảo hiểm (chưa có 10% VAT): 2.000.000.000 x 0,1% + 500.000.000 x 0,2% + 200.000.000 x 1,5% + 50.000.000 x 3% = 7.500.000 VNĐ
Phí bảo hiểm (đã có 10% VAT): 8.250.000 VNĐ

2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Bảo hiểm Liberty sẽ bồi thường nếu có khiếu nại của bên thứ 3 về tai nạn gây ra thương tật thân thể và/hoặc thiệt hại tài sản xảy ra trong thời gian Người được bảo hiểm là chủ sở hữu hoặc cư ngụ tại ngôi nhà đó.

BẢO HIỂM TAI NẠN CHO GIA ĐÌNH

Bồi thường cho các trường hợp tử vong, thương tật vĩnh viễn và chi phí y tế đến mức 10% số tiền bảo hiểm cho mỗi Người được bảo hiểm.

Bảo hiểm tai nạn trong gia đình có 2 hạn mức để Bạn lựa chọn: mức bảo hiểm 80 triệu đồng/người hoặc 160 triệu đồng/người

Tỷ lệ phí bảo hiểm: 0,3% Số tiền bảo hiểm (không áp dụng thuế VAT).

Điều kiện bảo hiểm:

 • Người được bảo hiểm phải là thành viên trong gia đình và thường trú cùng với chủ hợp đồng tại địa điểm bảo hiểm (nhà ở/căn hộ).
 • Số lượng người được bảo hiểm tối đa: 5 người/hợp đồng bảo hiểm.
 • Tuổi của người được bảo hiểm: từ 5 tuổi đến 65 tuổi.

Ví dụ tính phí bảo hiểm: Bạn cần mua bảo hiểm tai nạn cá nhân trong gia đình với yêu cầu bảo hiểm như sau:

 • Số người được bảo hiểm: 5 người
 • Số tiền bảo hiểm: 160 triệu đông/người

Phí bảo hiểm: 5 x 160.000.000 x 0,3% = 2.400.000 VNĐ

(Theo quy định của Nhà nước, bảo hiểm tai nạn con người không áp dụng thuế VAT).

3. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH (QUYỀN LỢI TỰ CHỌN)

Công ty Bảo hiểm Liberty sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm và bất kỳ thành viên nào trong gia đình tất cả những số tiền mà Người được bảo hiểm và bất kỳ thành viên nào trong gia đình có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba đối với:

 • Tử vong hoặc thương tật thân thể đối với bất kỳ người nào.
 • Tổn thất, phá hủy hoặc thiệt hại xảy ra đối với tài sản

Phát sinh từ một sự cố xảy ra tại địa điểm bảo hiểm (nhà ở/căn hộ) trong thời hạn bảo hiểm và phát sinh từ quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở/căn hộ.

Công ty Bảo hiểm Liberty sẽ thanh toán thêm các chi phí và các khoản kiện tụng:

 • Người được bảo hiểm hoặc thành viên trong gia đình phải chi trả cho bất kỳ người yêu cầu bồi thường nào.
 • Phát sinh kèm theo văn bản đồng ý của Công ty Bảo hiểm Liberty.

Liên quan đến yêu cầu bồi thường mà Người được bảo hiểm hoặc thành viên trong gia đình của người này phải thực hiện theo điều khoản về bồi thường được quy định trong quyền lợi bảo hiểm này.

Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân gia đình có hạn mức: Tối thiểu: 1,6 tỷ đồng và Tối đa: 3,2 tỷ đồng

 • Mức miễn thường: 800.000 VNĐ cho mỗi vụ tổn thất liên quan đến tổn thất tài sản.
 • Tỷ lệ phí bảo hiểm: 0,08% Số tiền bảo hiểm.
 • Thuế VAT: 10% trên tổng phí bảo hiểm.

Ví dụ tính phí bảo hiểm: Bạn cần mua bảo hiểm trách nhiệm cá nhân và gia đình với yêu cầu bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm: 1,6 tỷ đồng
Phí bảo hiểm (chưa có VAT): 1.600.000.000 x 0,08% = 1.280.000 VNĐ
Phí bảo hiểm (đã có 10% VAT): 1.408.000 VNĐ

QUYỀN LỢI CỘNG THÊM - MIỄN PHÍ

 • Tài sản của người phục vụ bị mất hoặc hư hỏng
 • Chi phí thuê nhà ở thay thế
 • Bồi thường trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong

Tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản cá nhân của người giúp việc:

 • Hạn mức bồi thường: 4.000.000 VNĐ trong suốt thời hạn bảo hiểm.
 • Điều kiện bảo hiểm: Đăng ký danh sách tài sản cá nhân của người giúp việc ngay từ khi bắt đầu bảo hiểm.

Chi phí cộng thêm cho chỗ ở tạm thời (trong trường hợp nhà bị tổn thất/thiệt hại không thể ở được, phải đi thuê chỗ ở tạm thời):

 • 10% tổng số tiền bảo hiểm căn nhà/căn hộ và/hoặc:
 • 10% tổng số tiền bảo hiểm tài sản bên trong nhà (trong trường hợp không tham gia bảo hiểm căn nhà/căn hộ do chủ hợp đồng bảo hiểm là người thuê nhà).
 • Số tháng bảo hiểm: tối đa 6 tháng. 

Bồi thường tử vong cho Người được bảo hiểm:

 • Hạn mức bồi thường: 160.000.000 VNĐ hoặc 50% số tiền bảo hiểm căn nhà/căn hộ tùy số nào thấp hơn.
 • Giới hạn tuổi: từ 5 tuổi đến 65 tuổi.

Những việc cần làm khi xảy ra tổn thất đối với bảo hiểm nhà ở

 • Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tổn thất và giữ nguyên hiện trường, nếu có thể.
 • Thông báo tổn thất cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 của Bảo hiểm Liberty Hotline: 1800 599 998 và làm theo hướng dẫn.
 • ​​Gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường cho Bảo hiểm Liberty.

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục