logo Global Business Card VIP

Bảo hiểm liên kết đơn vị AIA - INVESTA

Viết đánh giá
Tình trạng: Sẵn sàng tư vấn
Sản phẩm uy tín

Bảo hiểm liên kết đầu tư là sự kết hợp giữa bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư rõ ràng nhất. Theo đó người tham gia được bảo vệ với mệnh giá cao nhất, đồng thời được linh hoạt đầu tư theo tình hình tài chính cá nhân và mong muốn xây dựng tài sản trong tương lai. Đặc biệt những người trẻ tuổi nên mua bảo hiểm đầu tư để vừa được bảo hiểm vừa được đầu tư sinh lời một cách an nhàn và tiết kiệm thời gian, công sức.


Bạn đang muốn có cơ hội đầu tư vào danh mục đầu tư với mức rủi ro bạn lựa chọn?

Bạn cần luôn an tâm về tài chính của gia đình trong những tình huống không lường?

Bạn muốn có một kế hoạch tài chính dài hạn nhưng vẫn linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn trong cuộc sống?

Bảo hiểm liên kết đơn vị - InvestA đem đến giải pháp tối ưu cho bài toán này của gia đình bạn với:
 • Cơ hội tối ưu hiệu quả đầu tư dài hạn với sự am hiểu thị trường và quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp của các Công ty quản lý quỹ uy tín;
 • Bảo vệ tài chính trọn đời và toàn diện trước các rủi ro ốm đau hoặc tai nạn;
 • Linh hoạt và chủ động kiểm soát kế hoạch đầu tư và bảo vệ tài chính phù hợp với các thay đổi về nhu cầu và khả năng tài chính.
BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ - INVESTA MANG LẠI CHO BẠN NHỮNG QUYỀN LỢI GÌ?
CƠ HỘI TỐI ƯU HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
 • Bạn có thể linh hoạt lựa chọn đầu tư vào các Quỹ liên kết đơn vị theo tỷ lệ phù hợp với mong muốn về mức lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro của mình.
 • Kể cả với số tiền đầu tư hạn chế, bạn vẫn có cơ hội tối ưu hiệu quả đầu tư từ khả năng quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp của các Công ty quản lý quỹ giàu kinh nghiệm tại Việt Nam.
 • Bạn hoàn toàn chủ động kiểm soát mức độ rủi ro của khoản đầu tư khi dễ dàng tăng, giảm khoản đóng góp vào quỹ đầu tư và linh hoạt thay đổi tỷ lệ đầu tư vào các Quỹ liên kết đơn vị trước các biến động của thị trường.
 • Đảm bảo minh bạch kết quả đầu tư với giá trị đơn vị Quỹ được ngân hàng giám sát kiểm tra và công bố công khai hàng tuần trên trang thông tin điện tử của AIA Việt Nam (www.aia.com.vn).

Quỹ Cân bằng

Mục tiêu đầu tư: Mang lại các cơ hội đầu tư với sự phối hợp cân bằng giữa ổn định thu nhập đầu tư và sự tăng trưởng vốn từ trung đến dài hạn cho các nhà đầu tư.

Chính sách đầu tư: Đầu tư chủ yếu vào danh mục đầu tư bằng đồng Việt Nam có thu nhập ổn định, đồng thời đầu tư vào các tài sản có tiềm năng tăng trưởng vốn.

Lĩnh vực đầu tư: 

Chứng khoán chưa niêm yết và các chứng khoán đang được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam  (từ 35% đến 65%).
Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu đô thị, Trái phiếu doanh nghiệp, Chứng chỉ tiền gửi và tiền gửi các tổ chức tín dụng (từ 35% đến 65%).

Mức rũi ro đầu tư: Trung bình.

Quỹ Thận trọng

Mục tiêu đầu tư: Mang lại cơ hội đầu tư với sự tăng trưởng ổn định từ trung đến dài hạn cho các nhà đầu tư.

Chính sách đầu tư: Đầu tư chủ yếu vào danh mục đầu tư bằng đồng Việt Nam có thu nhập ổn định, đồng thời đầu tư vào các tài sản có tiềm năng tăng trưởng vốn.

Lĩnh vực đầu tư:

Chứng khoán chưa niêm yết và các chứng khoán đang được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam tối đa 30%.
Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu đô thị, Trái phiếu doanh nghiệp, Chứng chỉ tiền gửi và tiền gửi các tổ chức tín dụng (từ 70% đến 100%).

Mức rủi ro đầu tư: Tương đối thấp.

BẢO VỆ TÀI CHÍNH TRỌN ĐỜI

InvestA mang lại sự bảo vệ tài chính toàn diện cho gia đình bạn với 

 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong: Bảo vệ trước rủi ro tử vong đến năm 100 tuổi, khách hàng sẽ nhận được 100% Số tiền bảo hiểm cộng với toàn bộ Giá trị tài khoản của hợp đồng.
 • Quyền lợi bảo hiểm Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn: Khi không may bị tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn trước tuổi 70, khách hàng sẽ nhận được 100% Số tiền bảo hiểm cộng với toàn bộ Giá trị tài khoản của hợp đồng.
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn trước 65 tuổi: Ngoài quyền lợi bảo hiểm tử vong khách hàng sẽ được nhận thêm 100% số tiền bảo hiểm tối đa, đến 8 tỷ đồng cho tổng quyền lợi tử vong do tai nạn đối với người được bảo hiểm từ tất cả các hợp đồng bảo hiểm có tại Công ty.
 • Quyền lợi bảo hiểm tăng thêm đối với khách hàng từ 15 tuổi trở lên không hút thuốc lá: Ngoài quyền lợi bảo hiểm tử vong, trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong từ 15 tuổi trở lên và xác định là không hút thuốc lá, khách hàng sẽ được nhận thêm 10% số tiền bảo hiểm khi tử vong.
 • Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư trước tuổi 65: Ngoài quyền lợi bảo hiểm tử vong, khách hàng sẽ nhận được 25% Số tiền bảo hiểm, tối đa đến 4 tỷ đổng cho tổng quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo đối với người được bảo hiểm từ tất cả các hợp đồng bảo hiểm có tại Công ty. 

Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hoặc TTTB&VV dưới 4 (bốn) tuổi, Số tiền bảo hiểm được sẽ được điều chỉnh như sau:

Tuổi của Người được bảo hiểm vào thời điểm tử vong hoặc bị Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn

Số tiền bảo hiểm được điều chỉnh
Dưới 1 tuổi 20% Số Tiền Bảo Hiểm
Từ 1 tuổi đến dưới 2 tuổi 40% Số Tiền Bảo Hiểm
Từ 2 tuổi đến dưới 3 tuổi 60% Số Tiền Bảo Hiểm
Từ 3 tuổi đến dưới 4 tuổi 80% Số Tiền Bảo Hiểm
Từ 4 tuổi trở lên 100% Số Tiền Bảo Hiểm
LINH HOẠT & CHỦ ĐỘNG
Bạn luôn có thể linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tài chính cho phù hợp với từng giai đoạn trong suốt thời gian hợp đồng như: 
 • Thay đổi tỷ lệ đầu tư vào các Quỹ bất kỳ lúc nào để phù hợp mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro.
 • Chuyển đổi quỹ để tận dụng cơ hội đầu tư tùy theo tình hình thị trường.
 • Cân đối quỹ để đảm bảo tỷ trọng các giá trị quỹ của hợp đồng.
 • Đầu tư thêm bất kỳ lúc nào hoặc thay đổi mức phí bảo hiểm cơ bản để phù hợp theo nhu cầu và khả năng tài chính.
 • Rút tiền từ Giá trị tài khoản của hợp đồng khi có nhu cầu tài chính cấp bách kể từ năm thứ 3 trở đi.
 • Thay đổi Số tiền bảo hiểm vào các Ngày kỷ niệm hợp đồng hàng năm cho phù hợp với nhu cầu bảo vệ ở mỗi giai đoạn của cuộc đời. Đặc biệt, nhân dịp kết hôn hoặc sinh con từ năm hợp đồng thứ 3 trở đi, khách hàng có thể dễ dàng tăng số tiền bảo hiểm mà không cần cung cấp bằng chứng về sức khỏe và tài chính khi đáp ứng những điều kiện cụ thể. Tối đa 2 lần tăng, mỗi lần tăng tối đa 25% Số tiền bảo hiểm và trước 65 tuổi. Mức tối đa của tổng số tiền bảo hiểm của yêu cầu tăng này hiện tại là 500 (năm trăm) triệu đồng và có thể được điều chỉnh tăng theo quy định của Công ty.
 • Tham gia thêm sản phẩm bảo hiểm bổ sung bất kỳ lúc nào để gia tăng quyền lợi bảo hiểm khi tai nạn hoặc ốm đau.
CÁC QUYỀN LỢI KHÁC
 • Quyền lợi đáo hạn: Toàn bộ Giá trị quỹ của hợp đồng sẽ được chi trả cho khách hàng vào ngày đáo hạn.
 • Thưởng duy trì hợp đồng: Là 3% (ba phần trăm) bình quân của Giá trị tài khoản của hợp đồng trong 60 tháng gần nhất sẽ được Công ty tự động mua thêm Đơn vị quỹ vào các ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 5, 10, 15 và 20, khi khách hàng đóng đầy đủ và đúng hạn Phí bảo hiểm cơ bản trong 5 năm liền kề trước đó.
Ai có thể tham gia
Tuổi tham gia của người được bảo hiểm Từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi
Tuổi kết thúc hợp đồng Đến khi Người được bảo hiểm 100 tuổi
Thời hạn hợp đồng Đến khi người được bảo hiểm 100 tuổi
Thời hạn đóng phí Bằng thời hạn hợp đồng.
Thời hạn đóng phí bắt buộc 4 năm hợp đồng đầu tiên
Định kỳ đóng phí năm, nửa năm, quý và tháng.
Chuyển đổi quỹ Mức chuyển đổi tối thiểu hiện tại là 01 (một) triệu đồng/quỹ cho mỗi lần chuyển đổi
Rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng Mức tối thiểu hiện tại là 02 (hai) triệu đồng/quỹ/lần rútSố tiền bảo hiểm tối thiểu do Công ty quy định hiện tại là 100.000.000 đồng.
Kết quả đầu tư thực tế không được đảm bảo, khách hàng được hưởng tất cả lợi nhuận và chấp nhận toàn bộ rủi ro từ kết quả đầu tư.
Giá trị tài khoản hợp đồng tùy thuộc vào hiệu quả đầu tư thực tế của từng quỹ và được phản ánh qua giá đơn vị quỹ.
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI
 • Không nên chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, vì hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị là một cam kết dài hạn và các khoản phí phải trả trong thời gian đầu của hợp đồng bảo hiểm có thể rất cao. Khi chấm dứt hợp đồng sớm, khách hàng sẽ nhận được giá trị quỹ của hợp đồng.
 • Nên duy trì việc đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn. Việc đóng phí không đầy đủ hoặc tạm ngưng đóng phí sẽ làm giảm giá trị quỹ của hợp đồng và có thể khiến hợp đồng bị mất hiệu lực.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục