logo Global Business Card VIP

Bảo hiểm đổ vỡ máy móc - Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)

Viết đánh giá
Tình trạng: Sẵn sàng tư vấn
Sản phẩm uy tín
Thông tin chi tiết sản phẩm Bảo hiểm đổ vỡ máy móc là hình thức bảo hiểm vật chất cho các máy móc, thiết bị, công cụ cơ khí như: các thiết bị phát điện (nồi hơi, tua bin, máy phát điện), máy biến thế, máy bơm...

Thông tin chi tiết sản phẩm
 • Bảo hiểm đổ vỡ máy móc là hình thức bảo hiểm vật chất cho các máy móc, thiết bị, công cụ cơ khí như: các thiết bị phát điện (nồi hơi, tua bin, máy phát điện), máy biến thế, máy bơm nén khí, đường ống dẫn, cần cẩu,…
Đối tượng Bảo Hiểm
 • Bảo hiểm cho các loại dây chuyền, máy móc thiết bị, công cụ cơ khí đang hoạt động hoặc ngừng hoặt động hoặc trong thời gian bảo dưỡng.
Phạm vi Bảo Hiểm
 • Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với máy móc do các nguyên nhân không bị loại trừ được nêu trong Quy tắc Bảo hiểm đỗ vỡ máy móc của MIC.
 • Rủi ro chính được bảo hiểm, bao gồm: Nguyên nhân điện, nổ vật lý, lỗi hoạt động, ...
Số tiền Bảo Hiểm
 • Số tiền được bảo hiểm của máy móc phải bằng giá trị thay thế của một máy móc mới tương tự cùng loại và cùng công suất. Trong đó giá trị thay thế sẽ bao gồm cả chi phí vận chuyển, các khoản lệ phí và thuế hải quan, nếu có, và chi phí lắp đặt.
Hồ sơ Bồi thường Bảo Hiểm
 • Giấy thông báo tổn thất
 • Biên bản giám định tổn thất
 • Các hóa đơn chứng từ chứng minh thiệt hại
 • Biên bản thanh lý Hợp đồng sửa chữa
 • Hợp đồng bảo hiểm
 • Giấy bãi nại
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)
Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bảo hiểm
 • Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật
 • Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của MIC là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá bốn mươi lăm (45) ngày
 • Trường hợp từ chối bồi thường, MIC phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục