logo Global Business Card VIP

Bảo hiểm Cháy, nổ bắt buộc - Bảo hiểm BIC

Viết đánh giá
Tình trạng: Sẵn sàng tư vấn
Sản phẩm uy tín
Bảo hiểm Cháy, nổ bắt buộc Ngày nay, nguy cơ cháy nổ luôn đe dọa đến tài sản, máy móc, nhà cửa, các công trình kiến trúc, xây dựng Quý khách hàng sẽ bị tổn thất rất lớn và khó lường được sự tổn thất khi hỏa hoạn xảy...

Bảo hiểm Cháy, nổ bắt buộc
  • Ngày nay, nguy cơ cháy nổ luôn đe dọa đến tài sản, máy móc, nhà cửa, các công trình kiến trúc, xây dựng Quý khách hàng sẽ bị tổn thất rất lớn và khó lường được sự tổn thất khi hỏa hoạn xảy ra, nhất là đối với khách hàng doanh nghiệp. Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là giải pháp hữu hiệu nhất nhằm tránh mọi tổn thất về cháy, nổ.
Đối tượng tham gia bảo hiểm
  • Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nguy hiểm về cháy, nổ (quy định tại Phụ lục 1, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP).
Đối tượng được bảo hiểm
  • Tài sản là nhà, công trình kiến trúc, máy móc thiết bị, hàng hoá được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
Phạm vi bảo hiểm
  • Đơn bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc sẽ bồi thường cho quý khách tổn thất hoặc thiệt hại do cháy, sét đánh, nổ gây ra cho tài sản được bảo hiểm cũng như các thiệt hại gây ra trong quá trình dập tắt đám cháy.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục