logo Global Business Card VIP

Bảo hiểm bồi thường người lao động - Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)

Viết đánh giá
Tình trạng: Sẵn sàng tư vấn
Sản phẩm uy tín
Thông tin chi tiết sản phẩm Bảo hiểm bồi thường người lao động Bảo hiểm Bồi thường người lao động giúp doanh nghiệp thực hiện các trách nhiệm theo quy định của Bộ Luật Lao động khi nhân viên mắc bệnh nghề nghiệp hoặc bị...

Thông tin chi tiết sản phẩm
 • Bảo hiểm bồi thường người lao động 
 • Bảo hiểm Bồi thường người lao động giúp doanh nghiệp thực hiện các trách nhiệm theo quy định của Bộ Luật Lao động khi nhân viên mắc bệnh nghề nghiệp hoặc bị thương tật do tai nạn lao động thông qua việc hỗ trợ chi phí điều trị, lương trong thời gian điều trị và hỗ trợ tài chính cho trường hợp suy giảm khả năng lao động.
Đối tượng Bảo Hiểm
 • Người tham gia bảo hiểm bao gồm các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
Phạm vi Bảo Hiểm
 • Sản phẩm này sẽ bồi thường cho người lao động trong trường hợp tử vong hoặc suy giảm khẳ năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp dẫn đến và phát sinh trong thời gian sử dụng lao động của Người được bảo hiểm.
 • Trường hợp người lao động bị chết hoặc bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên
 • Ba mươi (30) tháng tiền lương nếu không do lỗi của chính người lao động đó
 • Mười hai (12) tháng tiền lương nếu do lỗi của chính người lao động đó
 • Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn dưới 81%
 • Ba mươi (30) tháng tiền lương nhân với tỷ lệ bồi thường theo “Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật”
 • 40% số tiền bồi thường nêu trên (mục a) nếu do lỗi của chính người lao động đó
 • Phụ cấp nghỉ việc trong thời gian điều trị (không phân biệt lỗi)
 • Tính bằng 100% tiền lương ngày (1/30 tiền lương tháng) đối với mỗi ngày nghỉ việc theo chỉ định của bác sĩ điều trị cho đến khi thương tật vĩnh viễn được xác định
 • Chi phí y tế thực tế (không phân biệt lỗi)
 • Chi phí cấp cứu, chi phí điều trị nội, ngoại trú cần thiết và hợp lý
Hồ sơ bồi thường Bảo Hiểm
 • Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu của MIC
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người được bảo hiểm
 • Các chứng từ y tế hợp lệ liên quan đến việc điều trị: Giấy ra viện, Phiếu điều trị, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Đơn thuốc, Biên lai thu tiền viện phí, phim X- quang, các hoá đơn về chi phí điều trị...
 • Giấy chứng tử (trường hợp chết)
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục