logo Global Business Card VIP

Bảo an tín dụng - Bảo hiểm PTI

Viết đánh giá
Tình trạng: Sẵn sàng tư vấn
Sản phẩm uy tín
Đối tượng bảo hiểm Công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Độ tuổi từ 18 tuổi đến 60 tuổi tại thời điểm vay vốn và không quá 65 tuổi khi kết thúc khoản vay Được Tổ chức tín dụng đồng ý...

Đối tượng bảo hiểm
  • Công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
  • Độ tuổi từ 18 tuổi đến 60 tuổi tại thời điểm vay vốn và không quá 65 tuổi khi kết thúc khoản vay
  • Được Tổ chức tín dụng đồng ý chấp thuận cho vay theo đúng đối tượng cho vay của Tổ chức tín dụng và đồng thời tự nguyện chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm cho Ngân hàng.
  • Người không bị bệnh động kinh, tâm thần, phong, ung thư;
  • Người không bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
  • Người đang trong quá trình điều trị thương tật, bệnh tật.
Phạm vi địa lý
  • Những rủi ro xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam.
Số tiền bảo hiểm
  • Từ 10 triệu đồng đến 200 triệu đồng/người,
Quyền lợi bảo hiểm
  • Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: Chi trả toàn bộ dư nợ khoản vay của khách hàng đối với Ngân hàng tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (không bao gồm các khoản trả nợ vay hàng tháng + khoản lãi + phạt chậm trả).
  • Tử vong, thươn tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật, thai sản: Chi trả toàn bộ dư nợ khoản vay của khách hàng đối với Ngân hàng tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (không bao gồm các khoản trả nợ vay hàng tháng + khoản lãi + phạt chậm trả).

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục