logo Global Business Card VIP

AIA Sống Vững - Bảo hiểm học vấn

Viết đánh giá
Tình trạng: Sẵn sàng tư vấn
Sản phẩm uy tín

Khi có con, ưu tiên trong cuộc sống gia đình sẽ thay đổi. Mọi tập trung sẽ dồn vào con cái. Con đường học vấn vô hình trở thành áp lực cho cả bố mẹ lẫn con cái. Tuy nhiên, hành trang vào đời không chỉ học vấn mà còn là sức khỏe, là kỹ năng sống. Đó mới là một cuộc sống vững vàng bạn cần cho con!


CHÚNG TÔI MANG LẠI CHO BẠN NHỮNG QUYỀN LỢI GÌ?
1. BẢO HIỂM HỖ TRỢ CHI PHÍ NẰM VIỆN
 • Hỗ trợ chi phí nằm viện đến 1 triệu đồng/ngày và 1,000 ngày nằm viện trong suốt thời gian hiệu lực hợp đồng.

Lưu ý: Quyền lợi này chỉ áp dụng cho Người Được Bảo Hiểm từ 1 tuổi đến 8 tuổi.

2. BẢO HIỂM MIỄN THU PHÍ ĐẶC BIỆT CHO BỐ HOẶC MẸ

Khi Người Được Bảo Hiểm của sản phẩm bổ sung này (Bố hoặc Mẹ) tử vong hoặc Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn:

 • Nhận ngay quyền lợi hỗ trợ tài chính: 200% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này.
 • Miễn thu phí cơ bản sản phẩm chính và tất cả sản phẩm bổ sung đến khi kết thúc thời hạn bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này (Không bao gồm phí tích lũy).
3. BẢO HIỂM TỬ VONG VÀ THƯƠNG TẬT DO TAI NẠN CHO BỐ/MẸ

Khách hàng sẽ nhận được:

 • 200% Số tiền bảo hiểm khi tử vong do tai nạn trong các trường hợp đặc biệt.
 • Tỷ lệ % Số tiền bảo hiểm khi tử vong hoặc tàn tật hoặc bỏng do tai nạn tùy theo mức độ.
4. BẢO HIỂM TOÀN DIỆN BỆNH HIỂM NGHÈO CHO BỐ/MẸ (CÓ THỂ CHỌN SẢN PHẨM KHÁC)
 • Bảo hiểm đến 63 bệnh hiểm nghèo cho các giai đoạn bệnh hiểm nghèo khác nhau.
 • Miễn thu phí bảo hiểm khi mắc bệnh hiểm nghèo từ mức độ 2
 • Nhận khoản thưởng khi không có yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, khoản thưởng này sẽ được chi trả trong mỗi kỳ xét thưởng.
5. BẢO HIỂM MIỄN THU PHÍ BỆNH HIỂM NGHÈO CHO GIA ĐÌNH (TÙY CHỌN)

Miễn phí bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm chính và các sản phẩm bảo hiểm bổ sung khác còn hiệu lực tham gia cùng HĐBH này (không gồm phí tích lũy) khi mắc bệnh hiểm nghèo:

 • Mắc bệnh hiểm nghèo mức độ 1: miễn phí trong 60 tháng kể từ ngày đến hạn đóng phí ngay sau ngày được chẩn đoán mắc bệnh (không vượt quá thời hạn bảo hiểm).

Khách hàng có thể tiếp tục đóng phí để tiếp tục được bảo hiểm các bệnh hiểm nghèo mức độ 2 và mức độ 3 sau khi kết thúc thời gian miễn thu phí này.

 • Mắc bệnh hiểm nghèo mức độ 2 hoặc mức độ 3: miễn phí kể từ ngày đến hạn đóng phí ngay sau ngày được chẩn đoán mắc bệnh cho đến hết thời hạn bảo hiểm sản phẩm này.
6. BẢO HIỂM TỬ VONG HOẶC TÀN TẬT TOÀN BỘ VÀ VĨNH VIỄN (TTTB&VV)

Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn giữa 2 quyền lợi bảo hiểm khác nhau tùy thuộc mức độ ưu tiên giữa bảo vệ và tiết kiệm.

Quyền lợi bảo hiểm cơ bản – Ưu tiên yếu tố tiết kiệm:

 • Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, khách hàng sẽ nhận được số tiền lớn hơn giữa: Số tiền bảo hiểm hiện tại hoặc Giá trị tài khoản, sau khi trừ đi quyền lợi bảo hiểm bệnh ưng thư đã được chi trả trước đó (nếu có).

Quyền lợi bảo hiểm nâng cao – Ưu tiên yếu tố bảo vệ:

 • Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, khách hàng sẽ nhận được tổng giá trị của Số tiền bảo hiểm hiện tại và Giá trị tài khoản, sau khi trừ đi quyền lợi bảo hiểm bệnh ưng thư đã được chi trả trước đó (nếu có).

Ngoài ra, trong quá trình tham gia bảo hiểm, khách hàng có thể linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tài chính bằng cách: đổi Số tiền bảo hiểm; chuyển đổi lựa chọn quyền lợi; tham gia thêm các sản phẩm bổ sung.

7. ĐẢM BẢO TĂNG SỐ TIỀN BẢO HIỂM VÀO CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG
 • Khách hàng có thể tăng 25% Số tiền bảo hiểm khi kết hôn hoặc sinh con mà không cần phải cung cấp bằng chứng về sức khoẻ và tài chính.
8. TĂNG QUYỀN LỢI CHO KHÁCH HÀNG KHÔNG HÚT THUỐC LÁ
 • Để khuyến khích thói quen sống khỏe, AIA Việt Nam sẽ chi trả thêm 10% Số tiền bảo hiểm hiện tại khi khách hàng (từ 15 tuổi trở lên) tử vong và được xác định không hút thuốc lá.
9. HỖ TRỢ TÀI CHÍNH KHI KHÁCH HÀNG MẮC BỆNH UNG THƯ
 • Khi được chẩn đoán mắc bệnh Ung thư trước 65 tuổi, khách hàng sẽ được ứng trước 25% Số tiền bảo hiểm hiện tại để trang trải chi phí điều trị.
 • Công ty sẽ chi trả trước 25% Số tiền bảo hiểm hiện tại của quyền lợi bảo hiểm tử vong nếu Người được bảo hiểm mắc bệnh Ung thư trước 65 tuổi và trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực.
 • Công ty sẽ khấu trừ khoản tiền đã chi trả theo quyền lợi này trước khi chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn.
 • Công ty sẽ chi trả trước 25% Số tiền bảo hiểm hiện tại của quyền lợi bảo hiểm tử vong nếu Người được bảo hiểm mắc bệnh Ung thư trước 65 tuổi và trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực.
 • Công ty sẽ khấu trừ khoản tiền đã chi trả theo quyền lợi này trước khi chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn.
10. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TĂNG THÊM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG ĐÓNG PHÍ ĐẦY ĐỦ VÀ ĐÚNG HẠN

Chi trả thêm 100% Số tiền bảo hiểm hiện tại khi khách hàng không may tử vong do tai nạn trước 65 tuổi.

 • Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn trước 65 (sáu mươi lăm) tuổi; và
 • Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn trong khoảng thời gian có kỳ Phí bảo hiểm cơ bản đến hạn đã được đóng đầy đủ và đúng hạn; và
 • Tổng quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn của tất cả các Hợp đồng bảo hiểm với Công ty mà một Người được bảo hiểm được hưởng, bao gồm cả quyền lợi được hưởng thêm này, không vượt quá hạn mức 8 (tám) tỷ đồng. Hạn mức này có thể được điều chỉnh tăng và được áp dụng tại thời điểm chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn dưới 4 (bốn) tuổi, Số tiền bảo hiểm hiện tại được sử dụng ở trên sẽ được điều chỉnh theo quy định của Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

11. THƯỞNG DUY TRÌ HỢP ĐỒNG

Khi đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn, khách hàng sẽ được cộng thêm một khoản thưởng duy trì hợp đồng vào các ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ 10, 15 và 20.

Thưởng duy trì hợp đồng

Một khoản Thưởng duy trì hợp đồng sẽ được phân bổ vào Giá trị tài khoản cơ bản vào các Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 10, 15 và 20 theo bảng dưới đây, với điều kiện Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đủ vào mỗi Ngày đến hạn đóng phí trong những Năm hợp đồng trước đó.

Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ Thưởng duy trì hợp đồng 
10 100% Tổng Số tiền tính Thưởng
15 10% Tổng Số tiền tính Thưởng
20 10% Tổng Số tiền tính Thưởng
Tổng Số tiền tính Thưởng là tổng khoản lãi tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản được tính vào các Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 6, 7, 8, 9 và 10 theo bảng sau:
Ghi nhận Số tiền tính Thưởng vào Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ Số tiền tính Thưởng     
6 50% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 2 (hai) đến Năm hợp đồng thứ 6 (sáu)
7 50% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 3 (ba) đến Năm hợp đồng thứ 7 (bảy)
8 50% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 4 (tư) đến Năm hợp đồng thứ 8 (tám)
9 50% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 5 (năm) đến Năm hợp đồng thứ 9 (chín)
10 50% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 6 (năm) đến Năm hợp đồng thứ 10 (mười)
12. HƯỞNG LÃI TỪ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ
 • Khách hàng sẽ được hưởng lãi từ kết quả đầu tư theo mức lãi suất tích lũy được AIA Việt Nam công bố hàng tháng. Trong mọi trường hợp, mức lãi suất công bố sẽ không thấp hơn mức lãi suất cam kết.
 • Lãi suất tích lũy được Công ty công bố và áp dụng cho Hợp đồng bảo hiểm này được xác định bằng tỷ suất đầu tư thực tế hàng tháng của Quỹ liên kết chung trừ đi Chi phí quản lý quỹ.

Trong mọi trường hợp, Lãi suất tích lũy khi công bố sẽ không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu như sau: 

Năm hợp đồng Lãi suất cam kết tối thiểu
1 5,0%
2 5,0%
3 4,5%
4 4,5%
5 4,0%
6 3,5%
7 3,0%
8 2,5%
9+ 2,0%
Lãi suất tích lũy sẽ được công bố hàng tháng trên trang thông tin điện tử của Công ty.
13. RÚT TIỀN TỪ GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN

Khách hàng có thể rút tiền từ Giá trị tài khoản sau khi hợp đồng đã có hiệu lực được 2 năm để trang trải các nhu cầu tài chính.

Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu rút tiền từ Giá trị tài khoản khi đáp ứng các điều kiện sau: 

 • Yêu cầu này được Bên mua bảo hiểm thực hiện kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 (hai) trở đi và trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực;
 • Số tiền rút không nhỏ hơn hạn mức tối thiểu do Công ty quy định tại từng thời điểm;
 • Số tiền rút không vượt quá 80% Giá trị tài khoản cơ bản.
 • Yêu cầu rút tiền từ Giá trị tài khoản, nếu được Công ty chấp thuận, sẽ được thực hiện theo thứ tự Giá trị tài khoản tích lũy và Giá trị tài khoản cơ bản nếu số tiền yêu cầu rút lớn hơn Giá trị tài khoản tích lũy tại thời điểm yêu cầu rút tiền.

Đối với Hợp đồng bảo hiểm có lựa chọn là Quyền lợi bảo hiểm cơ bản, nếu việc rút tiền làm cho Giá trị tài khoản cơ bản sau khi rút nhỏ hơn Số tiền bảo hiểm hiện tại, Số tiền bảo hiểm hiện tại sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng.

14. QUYỀN LỢI ĐÁO HẠN
 • Khách hàng sẽ nhận được toàn bộ Giá trị tài khoản khi Hợp đồng bảo hiểm đáo hạn.
Ai có thể tham gia
Tuổi tham gia của Người Được Bảo Hiểm 30 ngày tuổi - 8 tuổi
Tuổi kết thúc hợp đồng 100 tuổi
Thời hạn hợp đồng đến 100 tuổi.
Đóng phí bảo hiểm Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch tài chính của mình, khách hàng cần đóng phí như đã hoạch định. Trong 4 năm hợp đồng đầu tiên, mức phí bảo hiểm cơ bản đã chọn là mức phí tối thiểu phải được đóng đầy đủ.
Định kỳ đóng phí Năm, Nửa năm, Quý và Tháng.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục